• Svitanje nad Ramskim jezerom
  • Dario Srna u Rami
  • potpisana povelja prijateljstva
  • Nagrada Internacionalne lige Humanista
  • KK EMPI
  • Niko Kovač u Rami
  • Sinj i Rama

Poziv na Svečanu akademiju povodom Dana državnosti BiH

OPĆINSKO VIJEĆE

PROZOR-RAMA

VAS POZIVA

NA SVEČANU AKADEMIJU POVODOM 25. STUDENOG

DANA DRŽAVNOSTI BOSNE I HERCEGOVINE

Završeno asflatiranje puta u pravcu sela Perići

 
 
 
Ovaj tjedan završeno je asfaltiranje dijela puta prema selu Perići. Ovi radovi obuhvatili su rekonstrukciju lokalnog puta Gavranovica - Perići. Vrijednost potpisanog Ugovora je 192.312,88 KM (98.328,01 Eur), od kojeg iznosa će Općina Prozor-Rama sudjelovati sa maksimalno 30 % novčanih sredstava, što iznosi 57.693,86 KM, dok će PCU - Ured za koordinaciju projekta učestvovati sa 70 %, što u konačnici iznosi 134.619,02 KM.

Javna rasprava o nacrtu proračuna

Javna rasprava o Nacrtu proračuna općine Prozor - Rama za 2015. godinu održati će se u utorak, 02.12.2014. u kino dvorani u Prozoru sa početkom u 10.00 sati.
 
Pozivaju se sve zainteresirane fizičke i pravne osobe, posebno predstavnici Mjesnih zajednica i Podružnica, da prisustvuju javnoj raspravi i iznesu svoje primjedbe, prijedloge i sugestije, kako bi Proračun za 2015. godinu bio predložen u što boljem obliku. 
 

Predsjednik Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju Theodor Meron posjetio Uzdol

 
 
Predsjednik Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju (MKSJ) Theodor Meron danas je u Uzdolu, u općini Prozor, odao počast žrtvama okrutnih i užasnih djela koja su počinjena 14. septembra 1993. godine na mjestu gdje je danas izgrađen Spomenik stradalim u septembru 1993.

Tom prilikom porodicama onih kojima je ovaj spomenik podignut Meron je uputio izraze najdublje sućuti zbog njihovog gubitka.

 

"Ujedno sam i počaščen i tužan što sam ovdje s vama i želim da naglasim važnost koju spomenici, kao što je ovaj imaju da bi se osiguralo da se tragični događaji koji su se desili u ovoj zajednici kao i u cijelom regionu nikada ne zaborave", rekao je Meron.

Odluka o provođenju regulacijskog plana centar Prozor

I OPĆE ODREDBE

Članak 1.


Odlukom o provođenju Regulacijskog plana Centar Prozor utvrđuju se uvjeti korištenja, izgradnje, uređenja i zaštite prostora i načina provođenja Regulacijskog plana za period od 5 godina, a naročito granice regulacijskog plana, urbanističko tehnički uvjeti za uređenje građevinskog zemljišta, uređenje zelenih i slobodnih površina, mjere sprječavanja nepovoljnog utjecaja na okoliš, te odnosi prema postojećim objektima.

Odluka o izgradnji Gradske mrtvačnice

Na temelju članka 8. i 13. Zakona o načelima lokalne samouprave („Službene novine Federacije BiH", broj 49/06) i članka 19. Statuta općine Prozor-Rama- Prečišćeni tekst ("Službeni glasnik općine Prozor-Rama" broj:3/01), Općinsko vijeće općine Prozor-Rama na sjednici održanoj dana 19.11.2014.godine, d o n o s i

ODLUKU

o izgradnji Gradske mrtvačnice
 
Članak 1.

Ovom Odlukom određuje se lokacija i početak izgradnje Gradske mrtvačnice koja će služiti za preminule osobe sa područja općine Prozor-Rama.

Članak 2.


Mrtvačnica iz članka 1. ove Odluke gradit će se na dijelu parcela označenih kao k.č. 93/3 i 91/3 zv."Musala", upisane u posjedovni list broj: 330. K.O. Prozor-grad, vlasništvo ŽUPE PRESVETOG SRCA ISUSOVA PROZOR sa dijelom 1/1.

 

12345678910...>>