• Svitanje nad Ramskim jezerom
  • Dario Srna u Rami
  • potpisana povelja prijateljstva
  • Nagrada Internacionalne lige Humanista
  • KK EMPI
  • Niko Kovač u Rami
  • Sinj i Rama

Poziv na dvadesetprvu sjednicu Općinskog vijeća Prozor-Rama

Broj: 01-06-2523/14
Prozor, 16.12.2014.godine

Na temelju članka 61. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Prozor - Rama ("Službeni glasnik općine Prozor/Rama", broj: 3/04), s a z i v a m 21 . (dvadesetprvu), sjednicu Općinskog vijeća Prozor/Rama, koja će se održati dana 23. 12. 2014. godine (utorak) u HE Rama - sala za sastanke u Prozoru sa početkom rada u 09,00 sati.
Sa predloženim dnevnim redom

- Usvajanje Izvatka iz zapisnika sa 20 - te sjednice Općinskog vijeća Prozor - Rama.

Poziv za prijem novih članova u Odbor Omladinske banke Prozor-Rama

 
 
Omladinske banke omogućavaju mladima da učestvuju u donošenju odluka na lokalnom nivou i da kroz konkretne akcije rješavaju probleme u svojim zajednicama.
 

Poziv za javnu raspravu

Na sjednici Općinskog Vijeća općine Prozor-Rama održanoj dana 19.11.2014.godine prihvaćen je Nacrt Izmjena i dopuna Regulacijskog plana Centar Prozor.

Po važećim zakonskim propisima Nacrt Izmjena i dopuna Regulacijskog plana Centar Prozor stavlja se na javni uvid i na javnu raspravu.
 
 

Javna rasprava

Ponavljamo obavijest Federalnog Ministarstva okoliša i turizma o organiziranju javne rasprave po zahtjevu investitora „ECCO CRIMA" d.o.o. Prozor - Rama za ocjenu Studije o procjeni utjecaja na okoliš za izgradnju mini hidroelektrana (5 mini hirdroelektrana u nizu) na rijeci Rami u općini Prozor - Rama.
 

Nacrt Izmjene i dopune Regulacijskog plana Centar Prozor

 
 
Odlukom o provođenju Regulacijskog plana Centar Prozor utvrđuju se uvjeti korištenja, izgradnje, uređenja i zaštite prostora i načina provođenja Regulacijskog plana za period od 5 godina, a naročito granice regulacijskog plana, urbanističko tehnički uvjeti za uređenje građevinskog zemljišta, uređenje zelenih i slobodnih površina, mjere sprječavanja nepovoljnog utjecaja na okoliš, te odnosi prema postojećim objektima.
 

Poziv za iskazivanje namjere rukovođenja Agencijom za lokalni razvoj općine Prozor-Rama

U cilju odabira kvalitetnog rješenja za rukovođenje Agencije za lokalni razvoj općine Prozor - Rama, pozivam osobe koje smatraju da svojim znanjem i vještinama mogu obavljati zadaću rukovođenja Agencijom i rukovođenja razvojnim procesima da iskažu i obrazlože svoju namjeru i mogućnosti.
i need to buy the abortion pill online buy the abortion pill online
where can you buy the abortion pill abortion pill cytotec abortion pill buy online
12345678910...>>