• Svitanje nad Ramskim jezerom
  • Dario Srna u Rami
  • potpisana povelja prijateljstva
  • Nagrada Internacionalne lige Humanista
  • KK EMPI
  • Niko Kovač u Rami
  • Sinj i Rama

Obavijest za prijavu promjene podataka iz registra poljoprivrednih gospodarstava i klijenata

Sukladno Pravilniku o upisu u Registar poljoprivrednih gospodarstava i registar klijenata („S. Novine F BiH", broj: 42/08) , svake godine poljoprivredna gospodarstva koja su upisana u registar obvezni su prijaviti promjene podataka na svom gospodarstvu.

Prijava promjene podataka vrši se u periodu od 1. siječnja do 31. ožujka i to za :
- poljoprivrednim kulturama zasijanim na poljoprivrednom zemljištu u tekućoj godini;
- trenutnom stanju i promjeni vrste i brojnog stanja stoke;
- promjeni zemljišnog posjeda i osnova korištenja poljoprivrednog zemljišta (površina zemljišne parcele i katastarska kultura, vlasništvo, zakup, koncesija i sl.).

 

Javni poziv za određivanje volonterskog rada u Općini Prozor-Rama za 2015. godini

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Hercegovačko-neretvanska županija/kanton
OPĆINA PROZOR-RAMA
Ured Načelnika

Broj: 01/1-36- 71 /15
Datum: 14. 01. 2015. god.

Na temelju članka 41. Statuta općine Prozor-Rama - Prečišćeni tekst ("Službeni glasnik općine Prozor-Rama", broj: 3/01), Načelnik općine Prozor-Rama, objavljuje

JAVNI POZIV

za odrađivanje volonterskog rada u Općini Prozor-Rama za 2015. godini

Pozivaju se sve neuposlene osobe visoke i više školske spreme koje nemaju radnog iskustva u struci, a nalaze se na evidenciji Zavoda za zapošljavanje, da iskažu svoj interes za volontiranje, radi stjecanja radnog iskustva u struci.

Natječaj za dodjelu stipendija redovnim studentima

 
 
 
Općina Prozor-Rama raspisuje Javni natječaj za sve studente s područja Općine Prozor-Rama, koji upisuju drugu ili višu godinu studija. U proračunu Općine Prozor-Rama za 2015. godinu planirana su sredstva u iznosu od 150.000,00 KM. Stipendije će se isplatiti za deset mjeseci. 

Božicna čestitka


 

Poštovane Ramkinje i Ramljaci, dragi sugrađani i prijatelji,

Svima nama koji blagdan rođenja Isusa Krista doživljavamo kao blagdan radosti, obiteljskog i vjerničkog zajedništva, želim da novorođeni Krist i radosni božićni dani ujedno budu i poticaj daljnjeg zauzimanja za opće dobro, mir i napredak u našoj općini. Želim nam svima više razumijevanja i uzajamnog poštivanja kako bismo našli mjesta zajedništvu i zajedničkom radu.
Svim građanima naše općine želim obilje svakog dobra u Novoj 2015. godini!

Proracun Opcine Prozor-Rama za 2015. godinu

 
 
 
Na 21. sjednici Općinskog vijeća Prozor-Rama, odražnoj 23. 12. 2014. godine, usvojen je Proračun Općine Prozor-Rama za 2015. godinu. Na taj način Općina Prozor-Rama jedna je od rijetkih koja zadnjih pet godina svoj Proračun za narednu godinu usvaja prije nove godine. Nema privremenih financiranja, sve je u skladu sa zakonskim normama i osigurava na najbolji način stabilnost i rad općine Prozor-Rama. Obrazloženje predloženog Proračuna za 2015. godinu obrazložio je načelnik dr. Jozo Ivančević, te ga ovdje u cijelosti i prenosimo.

Izmjene i dopune Proracuna Opcine Prozor-Rama za 2014. godinu

 
 
 
Na 21. sjednici Općinskog vijeća, održanoj 23. 12. 2014. godine, vijećnici Općinskog vijeća Prozor-Rama usvojili su Izmjene i dopune Proračuna Općine Prozor-Rama za 2014. godinu. Kako to nalaže Zakon o proračunima u Federaciji BiH, sagledavana su sva kretanja prihoda i rashoda općine Prozor - Rama za ovu godinu te su uočena određena odstupanja. Na temelju tih odstupanja sačinjen je ovaj prijedlog Izmjena i dopuna proračuna naše općine za 2014. godinu.
Visina prihoda i rashoda koja su planirana ovim izmjenama utvrđena je u visini od 10.002.082,00 KM. Radi se o malom povećanju za 10,78 % u odnosu na plan koji su prije godinu dana usvojili na Općinskom vijeću.
123