Aktualna obavijest

Zaključak-Javna rasprava

Prihvaća se Nacrt Proračuna općine Prozor Rama za 2016.godinu kao dobra osnova za izradu prijedloga.

Pročitajte više