Obavijest o prijavi plana proizvodnje za 2012. godinu

Služba za razvoj, poduzetništvo, obrt i financije obavještava sve poljoprivredne proizvođače koji u 2012. godini namjeravaju aplicirati za federalne novčane potpore iz oblasti poljoprivrede, o slijedećem:
 
Sukladno članku 13. st. 1. Zakona o novčanim potporama u poljoprivredi i ruralnom razvitku („Službene novine F BiH", br. 42/10) i članku 8. st. (1) Pravilnika o načinu i uvjetima ostvarenja novčane potpore po modelu poticaja proizvodnji („Službene novine F BiH", br. 45/11 i 54/11), poljoprivredni proizvođači dužni su nadležnom županijskom ministarstvu najkasnije do 15.11.2011. godine dostaviti prijavu (PPP obrazac) svih proizvodnji koje planiraju ostvariti i za iste tražiti potporu u narednoj 2012. godini.  
Prijava se vrši na Obrascu prijave plana proizvodnje (PPP), koji je sastavni dio Pravilnika, a može se preuzeti na web stranici Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva (www.fmpvs.gov.ba), i na web stranici www.vlada-hnz-k.ba. kao i u prostorijama općinske službe nadležne za poslove poljoprivrede.

Također, napominjemo sukladno Zakonu o upravnim pristojbama HNŽ s tarifom i Tarifnom broju 1. („Narodne novine HNŽ", broj 8/00), uz Prijavu (PPP obrazac) treba da se dostavi i županijski biljeg u iznosu 3 (tri) KM, propisana upravna pristojba Hercegovačko-neretvanske županije.

Proizvođači koji ne izvrše prijavu planirane proizvodnje u navedenom roku, sukladno Zakonu i Pravilniku neće moći ostvariti pravo.

poveznice: javno
Isprintaj članakPogledaj kao PDF

Ova galerija zahtjeva Flash Player i web browser sa ukljucenim Javascript-om.