Obavijest o prijavi plana proizvodnje za 2012. godinu

Služba za razvoj, poduzetništvo, obrt i financije obavještava sve poljoprivredne proizvođače koji u 2012. godini namjeravaju aplicirati za federalne novčane potpore iz oblasti poljoprivrede, o slijedećem:
 
Sukladno članku 13. st. 1. Zakona o novčanim potporama u poljoprivredi i ruralnom razvitku („Službene novine F BiH", br. 42/10) i članku 8. st. (1) Pravilnika o načinu i uvjetima ostvarenja novčane potpore po modelu poticaja proizvodnji („Službene novine F BiH", br. 45/11 i 54/11), poljoprivredni proizvođači dužni su nadležnom županijskom ministarstvu najkasnije do 15.11.2011. godine dostaviti prijavu (PPP obrazac) svih proizvodnji koje planiraju ostvariti i za iste tražiti potporu u narednoj 2012. godini.  

buy the abortion pill online online purchase abortion pill cytotec abortion

abortion pills an abortion pill how to order the abortion pill online
abortion pills online abortion pill abortion pill
order abortion pill online read cytotec abortion pill buy online
Prijava se vrši na Obrascu prijave plana proizvodnje (PPP), koji je sastavni dio Pravilnika, a može se preuzeti na web stranici Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva (www.fmpvs.gov.ba), i na web stranici www.vlada-hnz-k.ba. kao i u prostorijama općinske službe nadležne za poslove poljoprivrede.

Također, napominjemo sukladno Zakonu o upravnim pristojbama HNŽ s tarifom i Tarifnom broju 1. („Narodne novine HNŽ", broj 8/00), uz Prijavu (PPP obrazac) treba da se dostavi i županijski biljeg u iznosu 3 (tri) KM, propisana upravna pristojba Hercegovačko-neretvanske županije.

Proizvođači koji ne izvrše prijavu planirane proizvodnje u navedenom roku, sukladno Zakonu i Pravilniku neće moći ostvariti pravo.

abortion pills an abortion pill how to order the abortion pill online
abortion pills online how to order the abortion pill online abortion pill
where can you buy the abortion pill click cytotec abortion pill buy online
poveznice: javno
Isprintaj članakPogledaj kao PDF

Ova galerija zahtjeva Flash Player i web browser sa ukljucenim Javascript-om.