Dječji vrtić Ciciban

Dječji vrtić „ Ciciban" Prozor
Ul. Splitska bb
88440 Prozor
Tel: 036/770 - 323
Radno vrijeme: 7 - 16h

Usluga:


• Primanje djece na poludnevni boravak
• Primanje djece na cjelodnevni boravak od 1 - 3 god.
• Primanje djece na cjelodnevni boravak od 3 - 5,5 god.


Uvjeti upisa:


Lječničko uvjerenje
Sklapanje ugovora između korisnika usluga i vrtića
Popunjavanje upisnog lista

Cjenik:

1. Poludnevni boravak djeteta u vrtiću 100,00 KM
2. Cjelodnevni boravak djeteta u vrtiću od 1 - 3 god. 150,00 KM
3. Cjelodnevni boravak djeteta u vrtiću od 3 - 5,5 god. 130,00 KM

 

abortion pills an abortion pill how to order the abortion pill online
abortion pills online abortion pill abortion pill
abortion pill buy online buy abortion pill where to buy abortion pills online