Srednja škola Prozor

Srednja škola Prozor osnovana je u školskoj 1972. godini referendumom koji je proveden u Gimnaziji « Danijal Jonić» Prozor, te praktičnom obukom u Školi dana 29. 03. 1973.godine.
Skupština općine Prozor donijela je rješenje o davanju suglasnosti na udruživanje predmetnih škola u Srednjoškolski centar Prozor pod brojem 03/ II-610/8 koje je objavljeno u Službenom glasniku općine prozor broj: 2 / 73.
Gimnazija «Danijal Jonić» Prozor osnovana je odlukom Skupštine općine Prozor 10.6.1965.godine, a Škola sa praktičnom obukom odlukom Skupštine općine Prozor 14.3.1973.godine.
Godine 1980. u srednjem obrazovanju i odgoju Centar je uveo ekonomsku, građevinsku, strojarsku i tekstilnu struku, da bi tijekom godina ekonomsku i građevinsku struku zamijenila poljoprivredna koja se ugasila školske 1989/90. godine.
Od školske 1992/93. godine, ponovo je uvedena opća gimnazija s tim da se može vršiti upis u tehničke i strukovne škole /strojarska, tekstilna, ekonomsko-trgovačka.../.
Ponovni je izvršena preregistracija škole 22.4.1998.godine, u Višem sudu u Mostaru i upisana je u registar ustanova pod tvrtkom: «SREDNJA ŠKOLA» PROZOR, ul. Kralja Tomislava bb., Prozor.
Uvjeti rada u školskom objektu zadovoljavaju osnovne djelatnosti škole. U prethodnim školskim godinama, poslije rata aktivnost je bila usmjerena na adaptaciju školskog objekta da bi se nastavni proces mogao koliko-toliko normalno odvijati /dovedena je u funkciju vodovodna i električna instalacija, popravljen je školski namještaj koga još nedostaje, popravljena su sva razbijena stakla, brave i slično.
Na lokaciji vanjskog igrališta Škole sagrađena je sportska dvorana tako da od II polugodišta školske 2004/ 05.godine učenici imaju dobre uvjete za izvođenje nastave iz tjelesne i zdravstvene kulture kao i ostalih sportskih aktivnosti.
Centralno grijanje je osposobljeno renoviranjem kotlovnice i preorijentiranjem iste na tekuće gorivo. Zbog dotrajalosti, već pojedini radijatori puštaju vodu, pa rad centralnog grijanja može biti problematičan, što bi moglo dovesti u pitanje održavanje nastave u zimskim uvjetima.
Od školske 2005/06. godine većina prozora je zamijenjena (sa PVC stolarijom) zahvaljujući uglavnom Vladi RH, čime će biti poboljšani uvjeti rada a naročito u zimskom razdoblju, jer će efekt grijanja biti bolje iskorišten.
Kabinet za fiziku, matematiku, kemiju, biologiju, informatiku, hrvatski i strani jezik, povijest, zemljopis, strojarstvo bili su opremljeni skoro svim potrebnim učilima i nastavnim sredstvima ali za vrijeme ratnog stanja od toga nije ništa ostalo-sačuvano, ostale su učionice koje su adaptirane i u koje je ubačen stari namještaj da bi nastava bila zasnovana na živoj riječi.
U nekoliko zadnjih školskih godina dosta se radilo na opremanju kabineta za informatiku i računalstvo i kabineta za strojarstvo. U pretprošloj školskoj godini potpuno je opremljen informatički kabinet sredstvima koja je školi odobrila Vlada Republike Hrvatske po raspisanom natječaju u sklopu Projekta pomoći Hrvatima B i H, i isti su umreženi i povezani na internet.
Od školske knjižnice ostalo je oko 20 % sačuvanih knjiga, a u zadnje tri školske godine kupljeno je u knjižnicu oko 670 knjiga, uglavnom za lektiru iz hrvatskog jezika. U lipnju 2000. godine Ministarstvo prosvjete, znanosti, kulture i športa Mostar darovalo je Srednjoj školi Prozor 22 naslova /289 knjiga/ za školsku knjižnicu. U školskoj 2004/05.godini knjižnica je dopunjena sa 160 knjiga (deset naslova) za lektiru hrvatskog jezika realizacijom projekta pomoći Vlade Republike Hrvatske Hrvatima Bosne i Hercegovine
Praktična nastava strojarske struke, za zanimanje bravar i vodoinstalater, izvodi se u radionicama škole koje su smještene u starom objektu. Radionice su dosta dobro opremljene sa alatom i potrebnim materijalom za uspješno izvođenje praktične nastave, a zadnje četiri školske godine nije upisan nijedan odjel tokara, što će se iskoristiti za renoviranje tokarskih strojeva koji su bili van upotrebe zbog nedostatka dijelova ili su zastarjeli.
Zgrada ŠPO-a u kojoj se izvodi praktična nastava strojarske struke je stara i dotrajala. Fasada je znatno oštećena u ratnim djelovanjima, strop je istrulio ( naročito u jednoj učionici ) tako da može doći do urušavanja, čime je ugrožena i sigurnost učenika. Potrebna je izvršiti renoviranje postojeće zgrade ili pravljenje nove na nekom drugom mjestu.
Praktična nastava za automehaničare izvodi se sa prvim razredima u radionici škole, a za drugi i treći razred kod privatnih obrtnika po utvrđenom rasporedu, uz izvođenje predviđenih vježbi u kabinetu škole učešćem demonstratora i koordinatora za praktičnu nastavu.

Praktična nastava tekstilne struke za zanimanje krojač, koje je uvedeno škol. 1998/99. godine, izvodi se u prostoriji koja je u novoj zgradi Srednje škole i ista je opremljena sa potrebnim strojevima i pratećom opremom.

Od školske 2000./2001. godine uvedena su nova zanimanja, u strojarskoj struci zanimanje vodoinstalater i u ekonomsko-trgovačkoj struci zanimanje prodavač.

U školskoj godini 2004./2005. uvedeno je novo zanimanje ekonomist, a školske 2005/006 godine uvedeno je zanimanje elektromehaničar. Kabinet elektrotehničke struke, za zanimanje elektromehaničar, opremljen je potrebnim nastavnim sredstvima i pomagalima. Praktična nastava za elektromehaničare izvodi se u radionici Škole a jednim dijelom kod privatnih obrtnika.

Praktična nastava, za zanimanje prodavač, izvodi se kod vlasnika privatnih trgovačkih radnji.
Škola intenzivno radi na razvoju izvan školskih aktivnosti, što pokazuju i priredbe, te razni nastupi na natjecanjima kako u HNŽ, tako u cijeloj BiH i Republici Hrvatskoj.
Uvođenjem novih zanimanja potiče se učenike da svoje obrazovanje nastave u ovoj školi.

abortion pill online http://www.groupmgmt.com/blog/template/default.aspx?how-much-abortion-pill-cost buy abortion pill

buy the abortion pill online http://www.sunpeaksresort.com/Blog/template/default.aspx?local-abortion-clinics cytotec abortion

abortion pills an abortion pill how to order the abortion pill online
abortion pills online how to order the abortion pill online abortion pill
abortion pill buy online buy abortion pill where to buy abortion pills online