Aktualna obavijest

Poziv za dostavu ponuda za nabavu usluga pravnog zastupanja

Predmet javne nabave su usluge pravnog zastupanja i savjetovanja

Pročitajte više