Aktualna obavijest

Odluka o usvajanju plana javnih nabava za 2022. godinu

Plan nabava je sačinjen u skladu sa financijskim sredstvima planiranim u Proračunu Općine Prozor-Rama za 2022. god.

Pročitajte više